18 juni 2019

Pedagogisch Project

Het PEDAGOGISCH PROJECT van de school is de levensbeschouwelijke of filosofische basis van waaruit het onderwijs wordt gegeven. Elke school kiest zelf haar pedagogisch project.

De scholengemeenschap Scholen met de Bijbel – Vlaanderen hebben een gezamelijk Pedagogisch Project. Kijk voor meer informatie op de website van IPCO (www.ipco.be).

Pedagogisch project