14 augustus 2019

Bouwproject

Logboek werkzaamheden

Anno 2020 mochten we na 25 jaar les geven in containerklassen van start gaan met het bouwen van een gebouw voor onze school. Op 15 juni was het zo ver! Een grote mijlpaal in de geschiedenis van ‘Den Akker’.

Sinds 1 september 2021 konden we dan onze intrek nemen in ons nieuw schoolgebouw.

De subsidies zullen een groot stuk van de financiële nood invullen, maar helaas zullen we ook zelf nog een aanzienlijk stuk moeten financieren. Als we het verwachte, benodigde budget en het reeds beschikbare budget in rekening brengen, zullen we nog 700.000 euro nodig hebben. Dit is inderdaad een groot bedrag, maar wij geloven echt dat God hierin, mede door jullie heen, zal voorzien. Wij bidden dan ook voor open, levende kanalen die ons project mogen bereiken via giften. We vragen daarbij ook jullie ondersteuning om zo de impact op de werkingsbudget van de school ieder jaar zo klein mogelijk te houden.

We hebben jaarlijks 40.000 euro nodig om onze lening af te betalen, dus hoe meer giften, hoe minder impact op het werkingsbudget.

Ondertussen kregen we in januari 2021 ook de bevestiging dat we vanuit de SSBG-middelen dit jaar 20.000 euro zullen mogen besteden aan de buitenaanleg. Dit gaan we investeren in de nieuwe speelplaats. Deze gift werd niet opgenomen in onderstaande grafiek omdat deze gift niet kan dienen om de lening af te betalen.

Op de onderstaande grafiek kan je de evolutie van de ontvangen giften sedert 2019 volgen. Deze grafiek zal op regelmatige basis een update krijgen. De laatste update dateert van 31 december 2021.

Vanaf 1 januari 2022 zal de laatste stand van zaken op het einde van ieder kwartaal geplaatst worden.

To support the building project

Our Evangelical elementary school “Den Akker” (school with the Bible) in Lommel, Belgium, is building a new and modern school environment. This school was founded in 1994, and already 25 years a lot of children enjoyed Christian education, with focus and attention to Gods word. All that time this school site consisted only of container classrooms. Now, 25 years later, we have permission to start building a new school!

We trust in God and in His guidance, but we also need you!
Such a big construction project brings the necessary challenges. We would like to involve you in this adventure and we would like to ask for your support.

In prayer, because if the Lord does not build the ‘house’ our efforts are in vain. Psalm 127:1
In spreading the news and the needs of our building project
Financial donation or gift, interest-free loan,…

[BE36 1053 1104 5781 (BIC code NICABEBB) n. SMDB Den Akker, accouncement “Support construction project”]

Breken en bouwen zonder zorgen?

De School met de Bijbel ‘Den akker’ in het landelijke Lommel (België) staat voor een grote opgave: de constructie van een nieuw gebouw. Daarom is het ook voor de leerkrachten, de directie en het bestuur best spannend. Toch is de wetenschap dat er bij zo’n project heel wat mis kan gaan, geen reden om bezorgd te zijn, net zo min als het feit dat er nog heel wat geld moet binnenkomen om alle rekeningen te betalen. Het lijkt wel of ze in deze school niet echt verwonderd zijn als er een mirakel gebeurt. Al blijft het allemaal een hele uitdaging.

Het verhaal van deze basisschool begon 25 jaar geleden. Ouders uit verschillende evangelische kerken in de ruime regio rond Lommel voelden de behoefte aan een school met echte aandacht voor het Gods Woord. Een zoektocht naar een geschikt gebouw leverde geen resultaat op. Tijd om het roer om te gooien, besefte ook een van de initiatiefnemers Martin Symons: Ik las in Jeremia de tekst waar staat: koopt u een akker. Het drong tot ons door dat we niet naar een gebouw moesten blijven zoeken, maar naar een stuk grond waar we een school op konden zetten”. Binnen korte tijd werd een perceel gevonden dat niet lang daarvoor nog een akker was geweest. Daarmee was de naam voor de school al snel gevonden. Maar ook het begin van het schooljaar kwam snel dichterbij. Bijna niemand dacht dat het zou lukken, maar als bij wonder waren binnen een maand de lokalen klaar. De tijdsdruk en het beperkte budget lieten alleen een geprefabriceerde constructie toe, maar ook al waren deze ‘containerklassen’, zoals ze vaak smalend beschreven worden, geen luxe, ze voldeden prima. Bovendien was iedereen er van overtuigd dat er binnen enkele jaren iets beters zou komen. Dat bleek gemakkelijker gezegd dan gedaan.

Na jaren wachten werden nu alle vergunningen verleend voor de bouw van de nieuwe school. Wat het meest opvallende is aan het ontwerp? Je zou kunnen denken aan het feit dat er weinig muren zijn zodat leerkrachten kunnen samenwerken en de leerlingen niet te veel in ‘vakjes’ opgedeeld worden. Maar vooral de gebedsruimte is een unicum. Onze school moet een ontmoetingsruimte met God hebben. Gebed is het fundament van onze school en een belangrijk onderdeel van het werk van de school met de Bijbel, want…

De bouw is nu echt van start! Het zal niet gemakkelijk zijn om op hetzelfde terrein les te geven én te bouwen. De speelplaats wordt in die periode gehalveerd en het lawaai zal de lessen storen. Voor veel praktische zaken moet een oplossing gevonden worden, maar het personeel wil niet bezorgd zijn. Directrice Jelle citeert Corrie ten Boom: In Gods Woord staat: Maakt u niet bezorgt over de dag van morgen. Doet u dat toch, dan bent u ongehoorzaam en dat is zonde”. Het bouwen van de nieuwe school en het afbreken van de tijdelijke klassen betekent dat een droom uitkomt. Toch kan het werk af en toe ook een nachtmerrie zijn. Maar, daar willen we niet van wakker liggen. En zo gaat de school een tijd van breken en bouwen zonder zorgen tegemoet.