18 juni 2019

Scholengemeenschap

Scholen met de Bijbel

Onze school maakt deel uit van de scholengemeenschap ‘Scholen met de Bijbel’. Deze scholen vallen onder de koepel IPCO (raad der Inrichtende machten van het Protestants-Christelijk Onderwijs) die behoort tot het samenwerkingsverband OKO (Overleg Kleine Onderwijsverstrekkers). Momenteel zijn de volgende scholen aangesloten bij de scholengemeenschap:

Gewoon basisonderwijs

Buitengewoon basisonderwijs

Voor meer informatie kunt u de website van IPCO bezoeken (http://www.ipco.be/).