Gebed is het fundament én een belangrijk onderdeel van het werk van de school met de Bijbel.

Bid voor onze school!

” Als de Heer het huis niet bouwt is alle moeite te vergeefs.” Psalm 127:1

Dankpunten:

  • Dat we een groot en machtig God dienen.
  • Dat we Gods leiding mogen zien en ervaren in kleine en grote dingen.
  • Alle handen, voeten, schouders,… die de Here voorziet om Hem en Zijn school te dienen.
  • De inname van de nieuwbouw en de reeds ontvangen middelen om het te helpen realiseren.

Gebedspunten:

  • Dat de Here zal blijven voorzien in de nodige bouwstenen voor Zijn school ‘Den Akker’, de letterlijke en de figuurlijke stenen.
  • Dat de Heer arbeiders zal blijven voorzien binnen het leerkrachtenteam en het vrijwilligersteam.
  • Voor geestelijke bescherming en een goede gezondheid van het schoolteam en van de kinderen.
  • Voor bescherming van de kinderen en hun chauffeurs onderweg.
  • Dat de liefde van de Heer in de school mag geproefd worden.
  • Dat we in standvastigheid op Hem zullen vertrouwen!