22 februari 2021

Inschrijvingen

Beste ouder(s), 

Als je kiest voor onze school, kies je voor CHRISTELIJK zorgonderwijs, meer dan gewoon.

Voor inschrijvingen en alle vragen neem je best contact op met de directie. directie@denakker.be of 011 34 60 21

De infobrochure en het schoolreglement beantwoorden misschien al enkele vragen. Je kan ook het pedagogisch project en de visie van de school nalezen op onze website.

Alvorens ingeschreven te worden aan onze school, is het belangrijk om akkoord te kunnen gaan met ons pedagogisch project en schoolreglement.

Inschrijvingen kleuters

Inschrijvingsbrochure kleuters

Zindelijkheidsbrochure

Wanneer stapt je kleuter in?

Kindjes geboren tot en met …stappen ten vroegste in na…dus vanaf…  
1 maart 2021de zomervakantie1 september 2023
6 mei 2021de herfstvakantie6 november 2023
8 juli 2021de kerstvakantie8 januari 2024
1 augustus 2021de teldag1 februari 2024
19 augustus 2021de krokusvakantie19 februari 2024
15 oktober 2021de paasvakantie15 april 2024
22 november 2021Hemelvaartsdag13 mei 2024