23 augustus 2019

Gift

‘Iedereen moet zelf besluiten hoeveel hij wil geven. En laat hij dat dan van harte geven, zonder tegenzin of dwang. God houdt van mensen die met een blij hart geven.’ ‘Want door dit geschenk helpen jullie niet alleen de school, maar zorgen jullie er ook voor dat heel veel mensen God zullen danken.’ 2 Korintiërs 9:7+12 BB

We zijn een school die deels afhankelijk is van giften. Daarvoor hebben we 3 bankrekeningnummers, deze zijn bedoeld voor “het schoolgebouw”, “het solidariteitsfonds” en “het busvervoer”.

Het Schoolgebouw

Na 25 jaar les geven in containerklassen konden we van start gaan met het bouwen van een nieuwbouw. Op 15 juni 2020 was het zover! Een grote mijlpaal in de geschiedenis van ‘Den Akker’. Op 1 september 2021 konden we dan onze intrek nemen in ons nieuw schoolgebouw.

We hebben jaarlijks 40.000 euro nodig om onze lening af te betalen. Elk gift is dus waardevol om deze lening af te lossen.

U kunt uw gift overschrijven op het rekeningnummer BE70 0018 9503 3325 t.n.v Christelijke Basisschool Den Akker met vermelding van “gift schoolgebouw”.

Het solidariteitsfonds

Dankzij uw gift kunnen we financiële ondersteuning bieden bij de betaling van schoolfacturen aan gezinnen in nood. U kunt uw gift overschrijven op het rekeningnummer BE12 7352 1916 2592 t.n.v Christelijke Basisschool Den Akker met vermelding van “gift solidariteitsfonds”.

Het busvervoer

U kan het busvervoer steunen door en gift te storten op het rekeningnummer BE80 7352 1916 1077 t.n.v VZW OPECO [Ondersteuning Protestants Evangelisch Christelijk Onderwijs Lommel] met vermelding van “gift busvervoer”.