18 juni 2019

Visie

Christelijk zorgonderwijs, meer dan gewoon!

Wij bieden ons onderwijs Christelijk aan. Dat houdt in dat we alle kinderen willen leren het voorbeeld van Jezus te volgen in hun dagelijks leven.

Zodoende onderscheiden wij ons:

  • met leerkrachten, die gedreven door Christus, een écht voorbeeld zijn voor onze kinderen;
  • door de focus te leggen op de Bijbel als het Boek dat door God geïnspireerd is;
  • door vanuit een multidisciplinaire aanpak de leef-en leerinhoud van de Bijbel te integreren in het schoolleven;
  • door het willen begrijpen en bespreken van de gezamenlijke zorgvragen t.o.v. onze leerlingen enerzijds en het team anderzijds en die te dragen in gebed;
  • door de uitdaging aan te gaan het Christelijk geloof voortdurend positief aan te willen sluiten op de maatschappelijke actualiteit.

Kernwaarden

VRIJMOEDIGHEID
Wij dragen onze Christelijke identiteit enthousiast uit!
We voelen ons vrij om te praten over het evangelie.

BETROUWBAARHEID
We zijn open, integer, zorgvuldig en duidelijk.
Onze ja is ja, onze nee een nee.

BEWOGENHEID
Met Jezus als voorbeeld zijn we met ontferming bewogen.
Schoolleven en is meeleven.

TOEWIJDING
Leerkrachten beschouwen hun job als een roeping,
ze willen steeds één stap verder gaan.