Werfdag 8 september 2020: Den akker bouwt!

De volledige betonvloer met fundamenten zijn gestort. We mogen jubelen over het fundament van ons nieuw schoolgebouw, maar bovenal mogen we jubelen over Het Fundament van onze school ‘Jezus Christus’!

Het fundament moet goed zijn! De Bijbel zegt duidelijk dat Jezus Christus “het fundament van het christelijke geloof” is. Hij is de Rots waarop christenen hun levenshuis dienen te bouwen (1 Corinthe 10:4). Volgens Lucas 6:46-49 betekent bouwen op de Rots: horen en doen wat Christus zegt. Wat Hij zegt lezen we in de Bijbel en deze woorden moeten we gaan toepassen in ons leven. Dat is wat we aan de kinderen van de School met de Bijbel Den akker willen voorleven en doorgeven.